Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2014

trudnoinaczej
17:52

if i never see you again

i will always carry you

inside

outside

on my fingertips

and at brain edges

and in centers

centers

centers

of what i am of

what remains.

— Charles Bukowski
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
trudnoinaczej
17:52
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk - Ślepnąc od świateł
Reposted fromkatalama katalama
trudnoinaczej
17:51
Po tobie może być już tylko koniec świata. 
— Jakub Żulczyk
trudnoinaczej
17:49
Rzeczy, które kochamy, niszczą nas, chłopcze.
— George R.R. Martin, "Gra O Tron"
Reposted fromfuckyou fuckyou viacytaty cytaty
trudnoinaczej
17:47

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viaspice-sugar spice-sugar
17:41
9957 c49b 500

asolitarycomfort:

Zdzislaw Beksinski

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viawowlovely wowlovely
trudnoinaczej
17:41
Ale czy warto spotykać się z idiotami i tracić na nich czas, kiedy jest tyle dobrych książek, tyle ładnych dziewczyn, tyle zabawnych knajp? Chyba nie.
— Marek Hłasko/ Listy do Mamy/Paryż 9.11.1965
Reposted fromsfeter sfeter viashithappenss shithappenss
17:40
1459 e437 500

kafkasapartment:

Untitled (the Couple at La Methode), 1960’s. Christer Strömholm. Gelatin silver print

trudnoinaczej
17:40
Wiele razy bedziesz miał ochotę sie poddać, ale tego nie zrobisz. Wiele razy, bedziesz myślał, ze nie dasz rady, wtedy zmobilizujesz sie najbardziej i spróbujesz jeszcze raz
— Donald Trump
Reposted fromswojszlak swojszlak viacitiesofnight citiesofnight
trudnoinaczej
17:39
Myślałem, że sobie ciebie wymyśliłem. Myślałem, że żyłem w świecie ciemności i wymarzyłem twoje istnienie. Że w jakiś sposób mój umysł cię stworzył (..). Ale potem uświadomiłem sobie, że nigdy nie potrafiłbym marzyć o czymś tak pięknym. 
— Brittainy C. Cherry – Loving Mr. Daniels
trudnoinaczej
17:38
#Her movie 📺❤️
Reposted fromweightless weightless viacitiesofnight citiesofnight
trudnoinaczej
17:38
Pierwsza miłość jest piękna dopóki trwa. Mnie interesuje ostatnia.
— the edge of love
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty

November 28 2014

trudnoinaczej
09:50
Minęło wiele miesięcy,
ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromwetryagain wetryagain viairie irie
trudnoinaczej
09:50
Nawet własny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współodczuwany, ból za kogoś, dla kogoś, zwielokrotniony przez wyobraźnię.
— "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viacytaty cytaty
09:47
4404 7c24 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawyliczanka wyliczanka
trudnoinaczej
09:42
Piłem piwo, piłem wino, piłem wódkę. Wszystko na nic.
— Bukowski
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaDontKillMe DontKillMe
trudnoinaczej
09:42
Byłam z tych, co kochają na zabój, zostałam jedną z tych, co chcą umrzeć, jak się budzą rano.
Reposted fromawakened awakened viaDontKillMe DontKillMe
trudnoinaczej
09:37

“Nie można kochać delikatnie i nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności.”

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viazyta zyta
trudnoinaczej
09:36
4416 2b17
trudnoinaczej
09:33
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl